Dodatek: Test podsumowujący klasę 4

Sprawdzian z biologii klasa 4. Sprawdź, jak dobrze zapamiętałeś materiał z tego roku. Test podsumowujący wiedzę z 4 klasy. Powodzenia!

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 1.336

Average stars count: 11

Average points: 12

Average time: 00:05:21

Average time count: 23

Ustal właściwą kolejność etapów doświadczenia przyrodniczego:

Zaznacz ożywione składniki przyrody:

Zaznacz przykłady osadów atmosferycznych:

Zaznacz prawidłową jednostkę, która używana jest przy pomiarze ciśnienia powietrza:

Zaznacz prawidłową jednostkę, która używana jest przy mierzeniu wielkości opadów.

Jak nazywamy pierwsze ogniwo w łańcuchu pokarmowym?

Dopasuj określenia do definicji

Uszereguj poniższy łańcuch pokarmowy:

Jaką rolę w organizmie pełni witamina "B":

Jaką rolę w organizmie pełni witamina "A":

Jaką rolę w organizmie pełni witamina "K":

Wnioski

Wykonanie

doświadczenia

Postawienie hipotezy

Prowadzenie obserwacji

Przygotowanie potrzebnych materiałów

Postawienie pytania

Słońce

Grad

Stopnie Celsjusza

Konsument

Zwierzęta

Rosa

Grzyby

Szadź

Hektopaskale

Centymetry

Producent

Rośliny

Śnieg

Milimetry

Milimetry

Destruent

Powietrze

Kurz

Litry

Szron

Konsument

Jest organizmem samożywnym.

Ślimak Winniczek

Pobudza wytwarzanie niektórych składników krwi

Pobudza wytwarzanie niektórych składników krwi

Odpowiada za prawidłowy rozwój kości i zębów

Destruent

Wilk

Zwiększa zdolność organizmu do zwalczenia chorób

Zwiększa zdolność organizmu do zwalczenia chorób

Zwiększa zdolność organizmu do zwalczenia chorób

Żywi się innymi organizmami.

Lis

Wpływa na przebieg krzepnięcia krwi

Warunkuje prawidłowe widzenie o zmierzchu

Wpływa na przebieg krzepnięcia krwi

Producent

Dąb

Tężec

Uczestniczy w utrzymaniu stałej temperatury.

Są zbudowane z mocno przylegających do siebie materiałów.

Zabytkowa aleja drzew

Odżywia się szczątkami innych organizmów.

Żaba

Borelioza

Dostarcza do komórek potrzebne substancje.

Są zbudowane z okruchów skalnych i minerałów słabo ze sobą zespolonych. Można je rozkruszyć w dłoni.

Pojedyncze drzewo wyróżniające się rozmiarem


Salmonelloza

Odprowadza z organizmu substancje zbędne.

Tworzące je okruchy nie są ze sobą zespolone.

Zabytkowy głaz

Chorobą, którą można zarazić się przez skaleczenie skóry jest:

Zaznacz jakie zadania spełnia układ krwionośny:

Poniżej wpisz nazwy poznanych wklęsłych form terenu

Zaznacz odpowiednią definicję budowy skał zwięzłych:

Zaznacz odpowiednie przykłady pomników przyrody ożywionej:

Gratulacje !

To już wszystkie pytania. Naciśnij przycisk "zakończ test" i zobacz swój wynik!

Podłużne zagłębienia terenu w których często płyną rzeki:

Wodospady

Zagłębienia terenu otoczone niemal ze wszystkich stron wzniesieniami. Oglądane z góry mają najczęściej kształt zbliżony do okrągłego:

  1. fajny test
  2. CAŁKIEM CAŁKIEM
  3. 👍