Pomiar długości

Matematyka dla uczniów klasy 3 szkoły podstawowej. Uczeń poznaje jednostki miary długości (km, m, cm, mm). Interaktywna nauka przez zabawę.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 2.433

Average stars count: 3

Average points: 5

Average time: 00:03:34

Average time count: 4

Długość mierzona jest w metrach.

Do pomiaru długich odcinków używa się większej jednostki, czyli kilometra , który jest równy 1000 metrów.

Do pomiaru mniejszych długości używa się centymetrów (cm) i milimetrów (mm).

Wystaw się na próbę

Wystaw się na próbę

Wystaw się na próbę

Wystaw się na próbę

Wystaw się na próbę

1m = 100cm

1 cm = 10 mm

Pytanie 1

pytanie 2

pytanie 3

Pytanie 4

Pytanie 5

Metr (m) to główna jednostka długości.

Na przykład odległości w oznaczeniach dróg są wyrażone w kilometrach.

Na przykład wysokość można wyrazić w metrach lub w centymetrach.

Odcinek AB ma 4 cm, a odcinek CD jest o 15 mm krótszy. Jak długi jest segment CD? Wpisz swoją odpowiedź w polu poniżej.

Jak długie jest pióro i gumka?

Która długość jest większa?

Jaka długość jest równa 3 km? Więcej niż jedna odpowiedź może być poprawna.

Pole wujka Juliana ma wymiary jak na rysunku:

5 centymetrów

30 cm

Odległości na mapach Google są również wyrażone w kilometrach.

Oscar ma 1,33 m wysokości, czyli 133 cm.

Segment CD mierzy

Pióro mierzy

50 milimetrów

3000 mm

Wujek chce ogrodzić całą parcelę. Ile metrów ogrodzenia musi postawić?

Wybierz właściwą odpowiedź.

Na przykład wynik skoku wzwyż mierzymy w metrach. Rekord świata w tej dyscyplinie to 2,45 m.

żaden z nich, długości są takie sam

3000 m

150 m | 260 m | 300 m | 410 m

mm.

cm

300000 cm

i

mm.Gumka mierzycm.