Pomiar czasu

Matematyka dla uczniów klasy 3 szkoły podstawowej. Uczeń poznaje jednostki miary czasu (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta i sekunda). Interaktywna nauka przez zabawę.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 1.2

Average stars count: 2

Average points: 13

Average time: 00:16:40

Average time count: 5

POMIAR CZASU

POMIAR CZASU

POMIAR CZASU

POMIAR CZASU

POMIAR CZASU

POMIAR CZASU

POMIAR CZASU

POMIAR CZASU

POMIAR CZASU

POMIAR CZASU

POMIAR CZASU

Aby zmierzyć okresy krótsze niż jeden dzień, stosuje się następujące jednostki miary:

Inne używane jednostki czasu to:

Jak odczytać godzinę na zegarze?

CYFROWE ZEGARKI

ZADANIE

ZADANIE

ZADANIE

Jednostki czasu używane do mierzenia dłuższych okresów to te z żółtych pól w poniższym zadaniu.


Jednostki czasu używane do mierzenia dłuższych okresów to te z żółtych pól w poniższym zadaniu.


ZADANIE

ZADANIE

godzina (h), minuta (min) i sekunda (s)

* jedna czwarta (1/4) godziny = 15 min

* pół (1/2) godziny = 30 min

Istnieją zegary z wskazówkami oraz zegary cyfrowe.

Zegary cyfrowe pokazują czas w dwóch formatach: 12-godzinny lub 24-godzinny.

Jakie godziny wskazują zegary?

Jak długo minęło między ...?

Ania weszła do pracy o 8:24 rano i wyszła po 8 godzinach i trzech kwadransach.

O której wyszedłeś z pracy?

Uzupełnij odpowiedź poniżej.

ZADANIE

ZADANIE

Franek chorował od 18 listopada do 2 grudnia. Ile dni był chory? Wpisz prawidłową liczbę w polu poniżej.

Przekształć następujące wyrażenia czasu:

ZADANIE

ZADANIE

ZEGAR Z WSKAZÓWKAMI

Powiąż okresy z ich czasem trwania:

Zamień następujące ilości czasu:

10:02 | 11: 02 | 10:20 | 10:10

i

Ania wyszła z pracy o godz

1 dekada

Marcin pojedzie do Krakowa w pierwszy piątek czerwca i wróci w przedostatnią sobotę czerwca.

Franek był chory [TextButton-61513] dni.

5 min =

1 h =

1 godzina i 30 minut =

Zegarek ma zazwyczaj 3 wskazówki:

16 | 17 | 18

W jaki dzień wyjedzie?

* krótka wskazówka wskazuje godziny


* długa wskazówka wskazuje minuty


* długa, cienka wskazówka (często czerwona) wskazuje sekundy

12:02 | 11: 58 | 12: 58 | 00: 58

Wybierz właściwą odpowiedź:

:

1 miesiąc

1 czerwca | 4 czerwca | 5 czerwca | 11 czerwca

s

min

Ćwierć godziny (1/4)

Czas odczytuje się w następującej kolejności:

12 godzin i 21 minut | 11 godzin i 39 minut | 11 godzin i 21 minut | 23 godziny i 39 minut 09 | 19 | 21 | 36

1 rok

Którego dnia wróci?

96 h =

1 min =

5 godzin =

godziny: minuty: sekundy (jeśli istnieją)

10:12:30 | 10:20:30 | 10:02:06 | 14:50:30

.

1 wiek

18 czerwca | 19 czerwca | 25 czerwca | 26 czerwca

1 tysiąclecie

dni

s

pół godziny

01: 45: 53 | 10:05: 45 | 12:05: 53 | 12:45: 53

1 tydzień

800 lat =

1 h =

1 dzień

od 28 do 31 dni

wieki

s

365 lub 366 dni

28 dni =

1000 lat

24 godziny

tygodni

7 dni

100 lat

10 lat