Zasady pisowni j oraz i

Nauka zasad pisowni Jj oraz Ii wraz z testem sprawdzającym. Zadania na poziomie klasy 3 szkoły podstawowej.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 3

Average stars count: 1

Average points: 0

Average time: 00:00:09

Average time count: 10

Zakończenie -ji

w zakończeniach dopełniacza, celownika i miejscownika rzeczowników zakończonych na -cja, -sja, -zja, np. Chorwacji , agresja-agresji , azja –azji

Zakończenia –j

- w formach trybu rozkazującego, np. stój, chciej.

- w zakończeniach dopełniacza liczby mnogiej tych rzeczowników na -ja, które w tym przypadku nie mają końcówki, np. alej, kniej.

Zakończenia –ii

-ii piszemy na ogół w wyrazach pochodzenia obcego, jeśli połączenie to wymawiamy „–ji” np.:

Alergia –Alergii, Anglia –Anglii , bestia-bestii

W wyrazach zapożyczonych po: p, b, f, m np.

kopii, arabii, fotografii ,akademii ,chemii

W wyrazach zapożyczonych po n poprzedzonym spółgłoską np.

Danii, Kalifornii,

Zakończenia -i :

W dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników jeśli wymawiamy „i” zakończonych na –ia piszemy -i np.:

Ania-Ani, buzia-buzi, ciocia-cioci

W dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników w wyrazach zapożyczonych zakończonych na -ea piszemy -i np.:

Gwinea-Gwinei , idea-idei, Korea-Korei

W wyrazach rodzimych po n poprzedzonym spółgłoską : np.

sypialni , studni, stajni