Klasa 3 - Pisownia ą oraz ę

Average stars: 4.8

Average stars count: 1

Average points: 6

Average time: 00:00:32

Average time count: 2

1. Piszemy ą oraz ę:

  • • (zgodnie z wymową) przed spółgłoskami: f, w, s, z, sz, ż, ś, ź, ch, np.: wąs, kęs, stęchły, węższy
  • • (niezgodnie z wymową) przed spółgłoskami: p, b, t, d, c, dz, cz, ć, dź, k, g oraz przed ich zmiękczonymi wariantami, np.: kąpać, trąb, błąd, rąbać
  • • zawsze, gdy wymieniają się w różnych formach gramatycznych lub wyrazach pokrewnych, np.: ząb, bo zęby; dąb, bo dęby; wąż, bo wężyk;


2. Piszemy ą:

  • • w 3. osobie liczby mnogiej czasowników w czasie teraźniejszym, np.: widzą, siedzą, myślą
  • • jako końcówkę narzędnika, np.: mężczyzną, literą, ósmą, ładną;


3. Piszemy ę:

  • • w zakończeniu czasowników w formach 1. osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego, np.: widzę, siedzę, myślę
  • • w formie biernika liczby pojedynczej rzeczowników zakończonych na – a w mianowniku, np.: mężczyzna – mężczyznę, dama – damę, szyja – szyję


4. Piszemy om, on, em, en:

  • • w wyrazach obcych zgodnie z wymową przed p, b, t, d, c np.: temperatura, komputer, bomba, konto, tempo
  • • w wyrazach rodzimych przed -ka oraz -ko, np.: słonko, łazienka, powiedzonko, plecionka, ziarenko
  • • na początku wyrazów, np.: omdlenie, encyklopedia, onkologia

g

prez

kal

zaj

t

p

st

gał

m

ksi

ś

t

darz

c

cza

dzel

pel

ź

ka

ko

żka

Test na poziomie 3 klasy podstawowej. Ortografia zasady pisowni ą oraz ę wraz z testem sprawdzającym.