Mierzenie pojemności

Matematyka dla uczniów na poziomie 3 klasy szkoły podstawowej. Uczeń poznaje jednostki pojemności płynów (litr, mililitr)

. Interaktywna nauka przez zabawę.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 0.5

Average stars count: 2

Average points: 2

Average time: 00:03:27

Average time count: 9

POJEMNOŚĆ

POJEMNOŚĆ

POJEMNOŚĆ

POJEMNOŚĆ

POJEMNOŚĆ

Aby zmierzyć pojemność (objętość) obiektów, używamy pomiarów pojemności.

Zamień następujące pomiary z litrów na mililitry i odwrotnie:

Wybierz instrumenty, których użyjesz do pomiaru pojemności.

Jednostkami miary dla poniższego pojemnika są mililitry.

Ile wody jest w tym pojemniku?

Wybierz właściwą odpowiedź.

Nauczyciel ma 2 butelki po 2 litry wody każda. Jeśli rozprowadzi wodę między 20 uczniów, odlewając po 200 ml wody dla każdego z nich, ile wody zostanie w butelkach? Wybierz właściwą odpowiedź.

Najczęściej używaną jednostką jest litr (l) .

6 l =

Najmniejszą jednostką miary używaną do pomiaru objętości mniejszych obiektów jest mililitr (ml).

44 ml | 44 l | 50 ml | więcej niż 50 ml | nieco mniej niż 50 ml

1 l = 1000 ml

ml

1 l | 1 butelka, czyli 2 l | 200 ml | brak

70000 ml =

l

Aby przejść z litrów do mililitrów, potrzebuję

pomnóż przez 100 | pomnóż przez 1000 | podziel przez 100 | podziel przez 1000

Aby przejść z mililitrów do litrów, potrzebuję

pomnóż przez 100 | pomnóż przez 1000 | podziel przez 100 | podziel przez 1000
  1. złe odpowiedzi