Zasady pisowni u i ó

Pisownia u czy ó ćwiczenia online. W poniższych wyrazach wybierz brakującą literę oraz uzasadnij pisownię.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 4

Average stars count: 1

Average points: 16

Average time: 00:04:38

Average time count: 4

U piszemy w zakończeniach rzeczowników: un, unek, uchna, uszka, uszek, uch, us, usia

np: pakunek, staruszka, kożuszek, karaluch, mamusia

U piszemy w czasownikach zakończonych na: uj, ujesz, uje, uję

np: rapuj, szanujesz, gratuluję

U piszemy w czasownikach typu: czuć, kuć, kłuć, pruć, snuć


Ó piszemy, gdy wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: o, e, a

np: krówka - krowa, siódemka - seidem, skrócić - skracać


Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: - ów


Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: - ówka

Wyjątki: skuwka, wsuwka, zasuwka.


Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: - ówna


Ó piszemy na początku wyrazów: ósemka, ósmy, ów, ówczesny, ówcześnie, ówdzie.

dr

k

mal

podar

wr

poczt

rab

pi

leni

dzik

kresk

brz

skr

ó|u ó|u ó|u ó|u ó|u ó|u ó|u ó|u ó|u ó|u ó|u ó|u ó|u

żka

zka

je

nek

cić

wka

nek

ro

ch

s

wka

szek

cić

bo

bo

bo

bo

bo

bo

bo

bo

bo

bo

bo

bo

bo