Pisanie, napisz pierwszą literę wyrazu

Podaj przy pomocy klawiatury pierwszą literę na którą zaczyna się podany wyraz. Na jaką literkę zaczyna się wyraz?

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 4.95

Average stars count: 2

Average points: 22

Average time: 00:03:54

Average time count: 12

nanas

anany

ytryna

ynia

kierka

laming

ulajnoga

ruszka

ndyk

abłko

iwi

izak

alina

ożyczki

górek

omidor

ower

amochód

ruskawka

cho

inogrona

egar