Brakujące literki

Nauka pisania na poziomie pierwszej klasy, interaktywny test nauki pisania. Uzupełnij brakujące literki z wyrazu.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 2.75

Average stars count: 2

Average points: 18

Average time: 00:04:37

Average time count: 8

A

Ba

Cy

Dy

Ek

F

Gr

Hu

I

J

K

L

Ma

Na

Og

Po

Rz

Samo

Trus

Us

Wa

Ze

uz

ny

na

a

n

t

ka

noga

yk

ka

i

pa

a

y

ek

dor

ewki

ka

ka

rek

ab

ba

try

mi

ru

ru

at

naj

mbr

ad

iw

iw

łp

łp

ar

mo

ep

lot

kot

tka

tka

go

ua

ra

na

ni

la

le

uba

dog

d

adł

ra

al

rk

rt

ryz

sz

on

chód

kor

ta

ta

ta

zuz

bo

trn

wo

io

la

usz

sto

sto

ol

am

am

lark

gie

ier

mi

mi

rodek

dom

tnik

tnik

ro

rb

ta

mba

mo

ra

ra

ana

ana

ana

ana

aw

aw

lin

rd

on

ko

arki

sia

kaw

tawa

tawa

bra

uz

na

dr

do

za

ig

ab

da

nd

abł

on

on

tk

tk

ień

pi

odki

a

kus

zka

liz

ga

rd

no

bry

li

do

te

e

laj

laj

laj

il

i

zd

zd

ór

go

dew

gon

daw

us

us

dwa

  1. Błąd jest