Matematyka 2019

Egzamin ósmoklasisty z Matematyki 2019. Interaktywny test online z odpowiedziami, sprawdź czy zdasz.  Na podstawie testu CKE. Test posiada wyjaśnienia odpowiedzi.


Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 2.462

Average stars count: 85

Average points: 16

Average time: 00:33:16

Average time count: 181

Zadanie 2.

Liczba 1450 jest zaokrągleniem do rzędu dziesiątek kilku liczb naturalnych.

W tabeli zapisano trzy wyrażenia.

Dane są cztery wyrażenia:

Zadanie 5.

Adam przygotował karty do gry z czterech arkuszy kartonu. Najpierw podzielił każdy arkusz

kartonu na cztery części, a następnie każdą z nich ponownie podzielił na cztery części.

Tak powstał komplet kart. W grze bierze udział 5 graczy, z których każdy otrzymuje jednakową

liczbę kart.

Zadanie 6.

Dorota sporządziła z cukru i wody syrop do deseru. Stosunek masy cukru do masy wody w tym syropie jest równy 5 : 3.

W pewnej firmie zatrudnionych jest więcej niż 10 pracowników. Połowa z nich zarabia po 3000 zł, a druga połowa – po 4000 zł.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie 9. W układzie współrzędnych wyznaczono odcinek o końcach w punktach K i L. Punkty te mają współrzędne K = (–17, 6) oraz L = (15, –4).

Zadanie 10.

Kwadrat o boku a przedstawiony na rysunku I rozcięto na dwa przystające prostokąty, z których ułożono figurę, jak na rysunku II. Pole ułożonej figury jest równe polu kwadratu.

Zadanie 11. Na rysunku przedstawiono trzy trójkąty.

Zadanie 12. Na rysunku przedstawiono równoległobok ABCD i trójkąt równoramienny AED, w którym |DE| = |AE|. Miara kąta BCE jest równa 106°.

Zadanie 13. Na rysunku przedstawiono czworokąt zbudowany z dwóch trójkątów prostokątnych. Dane są długości boków |AB| = |BC| = 1 oraz |AD| = 2\sqrt2.

Zadanie 14.


W koszu były 203 jednakowe sześcienne klocki. Zbudowano z nich możliwie największy sześcian, a pozostałe odłożono.

Na rysunku przedstawiono fragment siatki ostrosłupa prawidłowego czworokątnego.

Zadanie 16. Na diagramie przedstawiono informacje, jaki procent meczów w ciągu całego sezonu drużyna piłkarska zakończyła wygraną, jaki – przegraną, a jaki – remisem.

Zadanie 17.

Samochód osobowy przebył drogę 120 km w czasie 75 minut. Prędkość średnia busa na tej samej trasie wyniosła 80 km/h. O ile krótszy był czas przejazdu tej drogi samochodem osobowym od czasu przejazdu busem?

Zadanie 18.


Adam zamówił bukiet złożony tylko z goździków i róż, w którym goździków było 2 razy więcej niż róż. Jedna róża kosztowała 4 zł, a cena jednego goździka wynosiła 3 zł. Czy wszystkie kwiaty w tym bukiecie mogły kosztować 35 zł?

Zadanie 19.


Z okazji dnia sportu w godzinach od 9:00 do 12:00 przeprowadzono połowę z wszystkich konkurencji zaplanowanych na cały dzień, a między 12:00 a 14:00 – jeszcze 1/3 z pozostałych. O godzinie 14:00 z powodu deszczu zakończono zawody. W tym dniu nie przeprowadzono 12 zaplanowanych konkurencji. Ile konkurencji planowano przeprowadzić podczas całego dnia sportu?

Zadanie 20.

Prostokątną działkę o powierzchni 3750 m2 podzielono na trzy prostokątne działki o jednakowych wymiarach, w sposób przedstawiony na rysunku.

Zadanie 21.


Paweł wyciął z kartonu trójkąt prostokątny ABC o przyprostokątnych 12 cm i 16 cm

(rysunek I). Następnie połączył środki dłuższej przyprostokątnej i przeciwprostokątnej linią przerywaną równoległą do krótszej przyprostokątnej, a potem rozciął trójkąt ABC wzdłuż tej linii na dwie figury. Z tych figur złożył trapez PRST (rysunek II).

Na rysunku przedstawiono kartkę z kalendarza na rok 2017.

Ile jest wszystkich liczb naturalnych różnych od 1450, które mają takie zaokrąglenie?

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

I

I. 4+354+\sqrt35

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Ile procent masy tego syropu stanowi masa cukru?

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Wyrażenie: (2a + 3b)(3b − 2a) jest równe

Na którym rysunku zakropkowana część płaszczyzny zawiera środek odcinka KL?

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Ile klocków odłożono? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Samochód osobowy pokonał tę trasę o

Nie / Tak

Planowano przeprowadzić

Natalia obchodzi urodziny 31 sierpnia, jej siostra Ewa – 18 sierpnia, a brat Karol – 2 października.

A. 4

52 ∙ 108 ∙ 54

II. 6+176+\sqrt17

Adam przygotował A / B karty do gry.

A. 25%

Średnia arytmetyczna zarobków w tej firmie jest równa 3500 zł.

A. 4a2 −12ab + 9b2

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Jaką miarę ma kąt AEC? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 150

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W ciągu całego sezonu drużyna wygrała 10 meczów. Ile meczów w sezonie ta drużyna przegrała?

Jakie wymiary miała działka przed podziałem?

Oblicz różnicę obwodów trójkąta ABC i trapezu PRST.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

B. 5

II

III. 174817-\sqrt48

A. 32

B. 37,5%

F / P

B. 9b2 +12ab + 4a2

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Na podstawie informacji przedstawionych na rysunku można stwierdzić, że

A. 148°

Długość boku CD jest równa

B. 125

Suma długości wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa

Ta drużyna przegrała w sezonie następującą ilość meczów:

minut szybciej niż bus.

konkurencji

Działka przed podziałem miała wymiary

Różnica obwodów trójkątu ABC i trapezu PRST wynosi

W 2017 r. urodziny Ewy wypadły w piątek.

C. 9

(510 : 52) ∙ 108

IV. 152615-\sqrt26

B. 64

C. 40%

Gdy z pracy w tej firmie zrezygnują dwie osoby, z których jedna zarabia 3000 zł, a druga 4000 zł, to średnia arytmetyczna zarobków się nie zmieni.

C. 9b2 − 4a2

Obwód ułożonej figury jest większy o 1,5a od obwodu kwadratu.

A. trójkąt ABC jest przystający do trójkąta KLM.

B. 122°

A. 3\sqrt3

C. 78

A. 560 cm

F / P

D. 10

III

Wartości których wyrażeń są mniejsze od 10? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Każdy gracz może otrzymać maksymalnie C / D kart.

D. 60%

F / P

D. 4a2 − 9b2

F / P

B. trójkąt KLM jest przystający do trójkąta PQR.

C. 74°

B. 2

D. 53

B. 360 cm

m x

cm

W 2017 r. dniem urodzin Karola był poniedziałek.

28 ∙ 58 ∙ 58

A. I i II

C. 12

E. 62,5%

Obwód ułożonej figury jest równy 5a.

C. trójkąt PQR jest przystający do trójkąta ABC.

D. 58°

C. 3

C. 260 cm

F / P

Które z tych wyrażeń są równe 508? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

B. II i III

D. 13

F / P

D. wszystkie trójkąty są do siebie przystające.

D. 222 \sqrt2

D. 220 cm

m

A. Tylko I i II.

C. III i IV

(mniejsza)

B. Tylko II i III.

D. I i IV

(większa)

C. Tylko II.

D. Tylko III.

 1. Ja się nie zgadzam z twoim zdaniem ponieważ gospodarka południowej rumuni w 1966 była gospodarka centralnie sterowaną przez co nie możliwym jest aby dobrze prosperowała
 2. 27,5 na 30 koz
 3. 29/30 hihi
 4. baredzo trudne ale fajny test ;)
 5. pies
 6. łatwe essa
 7. bardzo trudne
 8. bardzo trudne
 9. trudne
 10. :)
 11. Dziękuję za szczerą opinię, nie mamy wpływu na stopień trudności zadań, ale postaramy się dodać ich wyjaśnienia
 12. 1. Szczera opinia : Najtrudniejszy test nawet dla początkującego 2. Opinia : Fajnie zrobiony tylko przydałyby się wytłumaczenia zadań 😁
 13. bradzo trudne
 14. trudne
 15. łatwo