Zerówka, przedszkole - Dodawanie

Dodawanie liczb do 10 na poziomie zerówki i przedszkola. Interaktywny test wyboru, uczący dziecko dodawania.

Average stars: 4.16

Average stars count: 5

Average points: 14

Average time: 00:14:06

Average time count: 30

1 + 2 = 3

1 + 4 = 5

2 + 2 = 4

2 + 5 = 7

2 + 3 = 5

2 + 8 = 10

3 + 3 = 6

3 + 5 = 8

3 + 6 = 9

3 + 7 = 10

4 + 1 = 5

4 + 4 = 8

4 + 6 = 10

5 + 1 = 6

5 + 2 = 7

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=