4. Układ oddechowy

Sprawdzian z biologii klasa 7 dział 4. Powtórz materiał i sprawdź czy już wszystko potrafisz! Test wiedzy podsumowujący drugi dział "Układ oddechowy". Test jest przeznaczony dla uczniów klas 7.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 2.44

Average stars count: 15

Average points: 12

Average time: 00:06:18

Average time count: 23

W którym miejscu układu oddechowego zachodzi wymiana gazowa?

Zaznacz opisy działań, które zachodzą podczas procesu oddychania:

Zaznacz organy, które wchodzą w skład górnych dróg oddechowych:

Podstawowymi zadaniami tchawic i oskrzeli są:

Jak nazywamy proces w którym pobieramy tlen i usuwamy dwutlenek węgla:

Wskaż narząd wymiany gazowej:

Który narząd uznawany jest za pierwszy odcinek dróg oddechowych:

Oceń prawdziwość zdań:

Które z poniżej wymienionych zbiorów to odcinki dróg oddechowych?

Jak nazywa się cienka błona pokrywająca płuca, która pełni funkcje ochronne?

Narząd odpowiedzialny za głos:

W której części krtani powstaje głos?

Zaznacz odcinek układu oddechowego, w którym krzyżują się drogi pokarmowe i oddechowe:

Zaznacz narządy pomocnicze, które biorą udział w ruchach oddechowych:

Ile procent rlenu zawiera wdychane powietrze?

Palenie papierosów powoduje:

Gratulacje! To już wszystkie pytania. Naciśnij przycisk "zakończ test" i zobacz swój wynik!

usuwamy szkodliwy dwutlenek węgla

płuca

wchłanianie powietrza z ciał obcych

proces przemiany materii

jama nosowa -> krtań -> tchawica -> oskrzela -> płuca

usuwamy szkodliwy tlen

jama nosowa

wchłanianie tlenu z krwi

proces przemiany gazowej

jama ustna -> gardło -> krtań -> tchawica -> oskrzela -> płuca 

dostarczamy tlenu do organizmu

tchawica

ogrzewanie i nawilżanie tego powietrza

jama ustna -> gardło -> krtań -> tchawica -> oskrzela 

oskrzela

transport powietrza do płuc 

oskrzela

gardło

Lewe płuco jest zawsze mniejsze od prawego

jama nosowa -> gardło -> krtań -> tchawica -> oskrzela -> pęcherzyki płucne


opłucna

Wpisz odpowiedź poniżej:

w oskrzelikach 

jama nosowa

9%

wrzody żołądka

gardło

jama nosowa

krtań

 nabłonek

w gardle

w oskrzelach 

tchawica

przepona

15%

niedotlenienie mózgu

krtań

płuca

płuca

Wybierz|Prawda|Fałsz

płucna

w nagłośni

w pęcherzykach płucnych 

gardło

mięsień trójgłowy

21%

powoduje alergię

jama nosowa

 błona płucna

w tchawicy

w opłucnej

oskrzela

mięsień czterogłowy

31%

obniżenie płodności

w głośni

mięśnie międzyżebrowe

wypadanie włosów

Gardło jest wyłączenie częścią układu oddechowego.

zaburzenia wzroku

Wybierz|Prawda|Fałsz