3. Układ krążenia, układ odpornościowy - test

Sprawdzian z biologii klasa 7 dział 3. Powtórz materiał i sprawdź czy już wszystko potrafisz! Test wiedzy podsumowujący trzeci dział "Układ krążenia, układ odpornościowy". Test jest przeznaczony dla uczniów klas 7.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 1.289

Average stars count: 9

Average points: 18

Average time: 00:08:08

Average time count: 12

otrzymywanie przeciwciał zawartych w surowicy odpornościowej

Które komórki są najliczniejsze we krwi?

Układ krwionośny u człowieka jest:

Jak nazywa się największa tętnica w ciele człowieka, która wyprowadza krew z lewej komory serca?

Które komórki są najliczniejsze we krwi?

Do prawego przedsionka serca krew wpływa:

Wybierz odpowiednie zakończenie zdania:

Jak inaczej nazywane są krwinki czerwone?

Oceń prawdziwość zdań:

Krwiobieg mały odpowiada za transport krwi do:

Jedną z podstawowych funkcji układu limfatycznego jest:

Oceń prawdziwość zdań:

Połącz rodzaj krwinek białych uczestniczących w reakcjach odpornościowych z odpowiednim opisem.

Zaznacz te stwierdzenia, które są prawdziwe dla śledziony:

Połącz rodzaj odporności nabytej z odpowiednią charakterystyką:

Zaznacz te czynniki, które zapewniają organizmowi odporność wrodzoną:

 Odporność noworodka w pierwszych miesiącach życia wynika z obecności w jego układzie krążenia:

Gratulacje! To już wszystkie pytania. Naciśnij przycisk "zakończ test" i zobacz swój wynik!

Krwinki czerwone

Otwarty

Krwinki czerwone

żyłami głównymi

wątroby

udział w powstawaniu skrzepu

w niej powstaje hemoglobina

kichanie

makrofagów matki

Krwinki czerwone

Krwinki białe

Zamknięty

Krwinki białe

żyłą płucną

jelita cienkiego

odprowadzanie z komórek zbędnych substancji i nadmiaru wody

w niej giną erytrocyty i trombocyty

związki bakteriobójcze w ślinie

limfocytów matki

Krwinki białe

Półotwarty

Check Box

aortą

komórek ciała

wzmacnianie kości


w niej namnażają się wirusy

przeciwciała zawarte w surowicy

przeciwciał matki

Check Box

Check Box

tętnicą płucną

płuc

wspomaganie organizmu w oddychaniu

w niej powstają limfocyty

kwas solny w żołądku

antygenów matki

Check Box

Wpisz odpowiedź:

Naczynia krwionośne, które wyprowadzają krew z serca to:

Wpisz odpowiedź:

Zastawki, występujące w tętnicach, pozwalają na przepływ krwi tylko w jednym kierunku.

W naczyniach limfatycznych płynie krew.

makrofagi

nabyta czynna sztuczna

szczepionki

wybierz|żyły|tętnice Wybierz|Prawda|Fałsz

Wchłaniają i trawią drobnoustroje.

wytworzenie przeciwciał na skutek podanej szczepionki

skóra i błony śluzowe

Naczynia krwionośne, które odtlenianą krew kierują z powrotem do serca to:

W organizmie wyróżniamy dwa krwiobiegi: duży czyli ustrojowy oraz mały czyli płucny

Wybierz|Prawda|Fałsz

limfocyty T

nabyta bierna naturalna

wybierz|żyły|tętnice Wybierz|Prawda|Fałsz

Rozpoznają i zapamiętują obce antygeny.

Leukocyty atakują przede wszystkim bakterie, ale niektóre z nich specjalizują się w zabijaniu pasożytniczych nicieni.

otrzymywanie przeciwciał z mlekiem matki podczas karmienia

limfocyty B

Wybierz|Prawda|Fałsz

nabyta bierna sztuczna

Wytwarzają przeciwciała.