5. Polska w XVII wieku

Sprawdzian z historii klasa 6 dział 5. Powtórz materiał i sprawdź czy już wszystko potrafisz! Test wiedzy podsumowujący czwarty dział "Polska w XVIII wieku". Test jest przeznaczony dla uczniów klas 6.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 2

Average stars count: 1

Average points: 24

Average time: 00:05:45

Average time count: 3

II rozbiór Rzeczypospolitej

Zawiązanie konfederacji targowickiej

Bitwy pod Zieleńcami i Dubienką

Uchwalenie Konstytucji 3 maja

Seweryn Rzewuski

Gratulacje!

To już wszystkie pytania. Naciśnij przycisk "zakończ test" i zobacz swój wynik!


Dopasuj daty do wydarzeń.

Uszereguj wydarzenia chronologicznie.

Która w kolejności była Polska konstytucja w Europie?

Zaznacz jakie państwa brały udział w rozbiorach.

Dopasuj postacie do opisów.

Które instytucje zostały utworzone przez sejm rozbiorowy obradujący w latach 1773-1775?

Jednym z dowódców wojsk konfederacji barskiej był?

Zaznacz królów polskich z saskiej dynastii Wettynów.

w 1790 r. Gdańsk

Zaznacz zwycięską bitwę podczas powstania kościuszkowskiego.

Zaznacz przyczyny I rozbioru Polski.

Sejm Wielki zagwarantował mieszczanom nietykalność osobistą.

Zaznacz skutki wojny północnej.

Autorem polskiej opery narodowej Krakowiacy i Górale był?


Jednym z głównych celów zawiązania konfederacji barskiej było?

1791 r.

5

I rozbiór Polski

Hugo Kołłątaj

Rada Nadzoru Finansowego

Stanisław August Poniatowski

Stanisław Leszczyński

Należał do Prus

Bitwa pod Maciejowicami

Niezdolność Rzeczypospolitej do reform

Prawda

Prawa kardynalne

Wojciech Bogusławski

Niedopuszczenie do II rozbioru Polski

Konstytucja 3 maja

1

Francja

Ksiądz, polityk, pisarz

Komisja Edukacji Narodowej

Kazimierz Pułaski

Michał Wiśniowiecki

Był wolnym miastem

Bitwa pod Szczekocinami

Klęska powstania kościuszkowskiego

Fałsz

Utworzenie konfederacji targowickiej

Hugo Kołłątaj

Zgromadzenie złota do przekupu

1794 r.

2

Rosja

Senat

Stanisław Konarski

Augsut III

Nalezał do Austrii

Bitwa pod Racławicami

Nieudzielona pomoc przez Francję

Istniało dwóch królów

Franciszek Zabłocki

Przeciwstawienie się rosyjskiej ingerencji w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej

Powstanie kościuszkowskie

8

Prusy

Hetman w czasie Sejmu Czteroletniego

Tadeusz Rejtan

Jan Kazimierz Waza

Należał do Polski

Bitwa pod Zieleńcami 

Współdziałanie Rosji i Prus na sejmie konwokacyjnym

Bito nowe monety

Ignacy Krasicki

Osadzenie na polskim tronie Stanisława Leszczyńskiego

August II Mocny

1764 r.

Austria

Ignacy Potocki

Rada Nieustająca

Jan III Sobieski

Ekspansja terytorialna Rosji, Austrii oraz Prus

Polska dostała się pod protektorat rosyjski

Stanisław August Poniatowski

Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego

II rozbiór Polski

Współtwórca Konstytucji 3 maja

Szkoła Rycerska

August II Mocny

1717 r.

Francja


Sejm Niemy

Rosja

Zaznacz kto znajduje się na obrazku.


Prusy

Austria