3. Dumne dziedzictwo

Sprawdzian z historii klasa 6 dział 3. Powtórz materiał i sprawdź czy już wszystko potrafisz! Test wiedzy podsumowujący dział trzeci "Dumne dziedzictwo". Test jest przeznaczony dla uczniów klas 6.

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 5

Average stars count: 1

Average points: 8

Average time: 00:11:28

Average time count: 4

1688 r.

1634 r.

Dopasuj daty do wydarzeń.

Dopasuj daty do wydarzeń.

Która cześć Rzeczypospolitej była zamieszkana przez Kozaków?

Zaznacz cechy monarchy absolutnego.

Co oznacza słowo "jasyr"?

Bitwa pod Kircholmem miała charakter bitwy morskiej.

Jak nazywa się kryzys polityczny , który ogarnął Rosję na początku XVII w. ?

Kto dowodził wojskami polsko-litewskimi podczas bitwy pod Kircholmem w 1605 roku?

Dopasuj pojęcia do definicji.

Wyprawa zbrojna polskich magnatów do Rosji w 1604 roku nosiła nazwę:

Zaznacz przyczynę wybuchu powstania Kozaków w 1648 r?

Gdzie miała miejsce przełomowa morska bitwa w 1627, zakończona odblokowaniem portu gdańskiego?

Dopasuj postacie do bitew.

Jan Kazimierz złożył śluby lwowskie w czasie?

W jakim roku zostało wprowadzone liberum veto do obrad sejmowych?

Gratulacje!

To już wszystkie pytania. Naciśnij przycisk "zakończ test" i zobacz swój wynik!


Zaznacz kto znajduje się na obrazku.

1605 r.

1655-1660 r.

Północno-wschodnia.

Monarcha mianuje polityków partii na ministrów.

Wojsko w imperium osmańskim.

Prawda

Dymitriada.

Jan Zamoyski.

Purytanie

Utopia.

Wykorzystanie osłabionej Rzeczypospolitej walczącej z Rosją.

Pod Wejherowem.

Jan Sobieski

Potopu szwedzkiego.

Bitwa pod Kircholmem

Potop Szwedzki

Zachodnia.

Centralizacja władzy.

Elitarnego żołnierza tatarskiego.

Fałsz.

Wielka smuta.

Jan Chodkiewicz.

Członkowie ruchu dążącego do reform w Kościele anglikańskim w duchu nauki Jana Kalwina

Dymitriada.

Podniesienie drastycznie podatków.

Pod Słupskiem.

Bitwa pod Wiedniem

Najazdu tureckiego na Rzeczypospolitą.

1683 r.

1661-1715 r.

Południowo-zachodnia.

Rozwój zawodowego wojska na utrzymaniu państwa.

Prześmiewczy zwrot Szwedów o ziemiach Rzeczypospolitej.

Samodzierżawia.

Stanisław Zółkiewski.

Arystokracja

Wyprawa wileńska.

Zmniejszenie liczby Kozaków w królewskim żołdzie.

Pod Lęborkiem.

Herman Witte

Pokoju z Rosją w Polanowie.

Stefan Czarniecki

Bitwa pod Wiedniem

Panowanie Ludwika XIV we Francji

Południowo-wschodnia.

Monarcha nie nakłada nowych podatków.

Niewolę turecką lub tatarską.

Pieriestrojka.

Stanisław Koniecpolski.

Najwyższa, najbogatsza i najbardziej wpływowa warstwa społeczna

Rokosz.

Wyzysk ukraińskich chłopów przez szlacheckich właścicieli wsi.

Pod Oliwą.

Bitwa pod Oliwą

Rokoszu Lubomirskiego.

1600 r.

Zygmunt III Waza

1689 r.

Uprawnienia monarchy i parlamentu są ściśle określone przepisami prawa.

Bojarzy

Stanisław Żółkiewski

1653 r.

Chwalebna Rewolucja w Anglii

Deklaracja praw w Anglii

Członkowie wyższej warstwy społeczeństwa feudalnego na Rusi, wielcy właściciele ziemscy

Bitwa pod Kłuszynem

1559 r.

1610 r.


Jan Chodkiewicz

1652 r.

Pokój z Rosją w Polanowie

Bitwa pod Kałuszynem

Bitwa pod Kircholmem

1635 r.
1650 r.