Liczenie obwodu

Matematyka na poziomie klasy 3 szkoły podstawowej. Podstawy obliczania obwodu figur: prostokąt, kwadrat, trójkąt

Test timer:: 0:0:0

Points Sum: 1/1

Question timer: 0:0:0

Question: 1/1

Max points: 1

Go back

Average stars: 2.757

Average stars count: 7

Average points: 2

Average time: 00:01:26

Average time count: 9

Prostokąt

Kwadrat

Trójkąt

4 cm

6 cm

5 cm

4 cm

(a + b) * 2 = Obwód

a * 4 = Obwód

a + b + c = Obwód

4 cm

3 cm

7 cm

4 cm

Obwód =

Obwód =

11 cm

Obwód =

cm

cm

cm