Klasa 7 - Pierwiastki

Average stars: 4.2

Average stars count: 1

Average points: 0

Average time: 00:00:11

Average time count: 7

PIERWIASTKI

Pierwiastkowanie jest to działanie odwrotnie do potęgowania.

n - stopień pierwiastka

a - liczba, z której wyciągamy dany pierwiastek

b - wynik pierwiastkowania

Nauka o pierwiastkach oraz wykonywanie działań z ich udziałem.