Egzamin maturalny z języka angielskiego 2020

Average stars: 0

Average stars count: 0

Average points: 0

Average time: 0

Average time count: 0

1.2. Which of the following is mentioned in the text as an opinion, not a fact? 

A. About one third of children’s injuries are sports-related. 

B. Swimming is safer than football as far as injuries are concerned. 

C. Most sports injuries result from overtraining. 

Zadanie 1. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. 

1.1. How should the news item be headlined?

A. ORDINARY EATERY TO COMPETE FOR MICHELIN STAR 

B. ERROR LEADS TO SUDDEN POPULARITY 

C. CLEVER TRICK ATTRACTS CROWDS OF CUSTOMERS

Interaktywny egzamin - Matura rozszerzona z języka angielskiego 2020 na podstawie arkusza cke. Nie zawiera dłuższych wypowiedzi pisemnych.